joi, 4 septembrie 2008

Identitate cu tarte


În viaţa fiecărui om există mo­mente de o însemnătate de­osebită. Momente în ca­re îţi afli existenţa. Mo­men­te care sparg rutina şi-ţi dai seama că reprezinţi ceva.
Îl aştepta nerăbdătoare, cu prăjitura preferată. Şi un­de mai pui că şi taică-său i-a dat un telefon! Bă­ia­tul împlinise 14 ani şi azi trebuia să-şi scoată buletinul. Era o zi mare pentru oricine. O zi des­pre care discutaseră destul de des, pentru ca el să înţeleagă res­pon­sabilităţile vieţii de adult, par­ti­ciparea la viaţa socială etc. Sigur, co­piii cu un singur părinte sînt mai maturi. Băiatul era foarte sen­sibil şi extrem de grijuliu faţă de ea. Îşi luase în serios rolul de “băr­bat în casă” şi nu-i crea probleme.
Se făcuse ora 13:00 şi el nu mai apărea. Îngrijorată, nu ştia cum să reacţioneze. În sfîrşit, băiatul îşi făcu apariţia. Transpirat, încerca să-şi ascundă privirile de ea şi ţinea o mînă la spate. Se duse şi-l îmbrăţişă în timp ce-l întrebă dacă l-a luat. El îi oferi trei garoafe aurii. Scoase repede şi bucăţica de plastic care-i atesta identitatea şi i-o vîrî sub nas.
Surpriza a fost mare şi efectul l-a simţit în genunchii care nu o mai ascultau. S-au dus înlănţuiţi către fotoliul din cameră şi ea s-a aşezat. A început să plîngă în­cetişor, de nu mai vedea scrisul şi nici fotografia. Băiatul, emo­ţio­nat, făcea eforturi să scape din acest moment lăcrimos. Ştia bine că mama îşi revine rapid şi reu­şeşte să treacă peste situaţii delicate, aşa că o întrebă, cu mina unui puşti ghiduş, ce i-a făcut bun. Ştia el că nu l-ar fi lăsat fără “ceva bun”. Mama cea fericită se ridică, trase aer în piept şi, netezindu-şi blugii, se duse la frigider, de unde scoase un platou cu tarte. Moţurile de fistic înfipte în jumătăţile de caise se semeţeau, ademenindu-l. Frişca ornată cu firicelele de fistic îl îmbia şi-i sporeau nerăbdarea. Ceru una pe loc şi mama i-o oferi fără să mai protesteze cum că-i înainte de masă. Hm! Oare ăsta o fi unul dintre avantajele unui bărbat adevărat?, gîndi băiatul cu Carte de Identitate.

Niciun comentariu: