vineri, 22 februarie 2008

Sutiene de femei mari


Lângă un copac de la marginea trotuarului, într-o staţie de autobuz, un vân­zător ambulant îşi flutura marfa, strigând în gura mare: “Ia, ia de colea! Ia sutiene de femei mari! Ia de ca­litate! Ia să le faceţi în necaz! Ia de bogăţie!”

Ţinea în mâna stân­gă un mănunchi de sutiene, mă­ri­me mare, chiar foarte mare şi, cu dreap­ta, făcea un gest amplu de invitaţie către femeile care treceau pe trotuar. Curiozitatea şi, pro­ba­bil, necesitatea le-au împins pe două femei vârstnice să se apro­pie de sacoşa “stas” a ambu­lan­tului. Acesta a reacţionat prompt şi le-a vârât sub nas mă­nunchiul de sutiene.
Da... sunt din bumbac? Şi, mari?, se interesă una dintre femei.
Cum să nu?!, răspunse ambulantul ofensat.
Da... roz ai?, întrebă cealaltă femeie care avea o bluză roz şi îi arătă ambulantului culoarea, vârându-i sânii uriaşi sub nas.
Da, doamnă, se asortează, zău aşa! Vedeţi? Şi nici una, nici două, ambulantul se proţăpi în faţa femeii şi îi puse sutienul, aşa direct peste bluză.
Lăsând ochii în jos, com­pa­rând culorile mulţumită, femeia puse pe trotuar plasa, din care se vedeau două pacheţele cu pi­po­ţele de pui şi îşi vârî mâinile prin bretele, probând sutienul, ba, chiar, întorcându-se cu spatele ca să fie ajutată să şi-l închidă.
Ambulantul, galant, îşi băgă cu iuţeală între picioare mă­nunchiul de sutiene şi îl închise pe al femeii ca un expert. Apoi, cu un gest teatral, se trase înapoi un pas, după ce-şi recuperă mănunchiul dintre picioare, şi admirând-o zise:
V-am spus eu că am sutiene de femei mari? Uite! Na! Operă de artă, nu alta! Ce bogăţie doam­nă, ce bogăţie!, nu mai înceta el să admire marfa şi manechinul.
Femeia, încântată, întrebă:
Şi... cât ceri pe el?
4 lei, doamnă, atât, nu mai mult! Şi... uitaţi ce bine e lucrat! Ce mai reprezintă azi 4 lei, doamnă? Şi cu banii ăştia cum­pă­raţi ceva fin şi de calitate!, îşi lăuda el marfa.
Femeia scoase banii şi plăti. Între timp, apăru autobuzul. Oa­me­nii care până atunci, aş­tep­tând maşina, căscaseră gura la vân­zare, acum se buluceau să urce. Femeia cu sutien îşi înşfăcă sa­co­şa şi ţuşti în autobuz, aşa, cu sutienul peste bluză, spre ha­zul tuturor.
Eu am rămas cu o problemă: să pregătesc o ciulama de pipoţele şi inimioare de pui sau... să fac nişte şniţele din uger? Nu, mai bine ciulama!

Niciun comentariu: